SOK Havmiljøvogter

Det er jo næsten en selvfølge at vi er registrerede som SOK havmiljøvogter (som mange andre). Hvilket betyder at man indrapporterer til SOK, hvis man opdager olie- eller andre kemikalie udslip på havet.

Vi vil selvfølgelig også opfordre andre lystsejlere til at melde sig under fanerne så vi kan holde havet så rent som muligt både – ikke kun for olien men også andre typer affald (plast!), der ikke hører til i havet. For mere information se forsvarets hjemmeside: Havmiljø Vogterne

Indrapportering af oliefund kan ske på telefon: 89 43 30 99 eller Lyngby Radio.

Lukket for kommentarer.