VHF-Radio

Interskibskanaler

Interskibssamtaler er som det fremgår af navnet, samtaler mellem skibe eller internt på skibet. De mest almindelig brugte interskibskanaler er: 6, 8, 72 og 77. Derudover er der flere andre kanaler, de fleste andre har nogle begrænsninger i deres brug – enten i sendestyrke, forbud mod brug hvis andre myndigheder gør brug af dem etc. Mere information kan findes i “Tillæg til Lærebog i GMDSS”.

 

Lystfartøjer

I forbindelse med interskibssamtaler er det skandinaviske område specielt da vi har fastlagt to frekvenser, der kan benyttes frit af lystsejlere (det kræver stadig at man har mindst et SRC/VHF certificat) – kanalerne benævnes L1 og L2 og ligger på frekvenserne 155.500 Mhz og 155.525 Mhz. Bemærk at frekvenserne ligger uden for det maritime frekvensområde.

 

Havne, lodser og broer

De havne, lodstjenester og broer, der har radiovagt – lytter normalt på kanal 12 (og 16, men brug arbejdskanalen så vidt det er muligt). Derudover anvendes kanal 13 oftest som intern arbejdskanal.

Den fulde liste over havnetjenester og deres brug af radiokanaler kan ses i “Tillæg til Lærebog i GMDSS”.

Ved alm. kontakt til Lyngby Radio (ikke nød), bør en lokal arbejdskanal forsøges anvendt før opkald på kanal 16 foretages.

Opkaldskanal: 16 – MMSI: 002191000

Lukket for kommentarer.