Speedbådscertifikat

Der tages selvfølgelig alle mulige forbehold for myndighedernes evt. anderledes tolkning af regler og love og ændringer af samme. Og hverken Unipeople, Uniboat eller skribenter kan stilles til ansvar i forbindelse med evt. overtrædelse af gældende regler og love.

 
 

Førere af planende motorbåde skal være i besiddelse af et speedbådscertifikat, hvis det kræves til den båd de sejler. Med nedenstående formel kan du beregne om der kræves speedbådscertifikat for at sejle din båd – Max motorstørrelse er den største motor, angivet i HK, der må sidde på båden før der kræves certifikat. Er båden under 4 meter gælder der altid en max. motorstørrelse på 19 kW (cirka 25 HK).
 

(bådlængde [meter] * bådlængde [meter] + 3) * 1,36 = Max motorstørrelse [HK]

 

Eksempel: en båd med længden 5,5 meter, må højest sejle med en 45 HK motor uden føreren har speedbådscertifikat.
 

(5.5 [meter] * 5.5 [meter] + 3) * 1,36 = 45 [HK]

 

Et speedbådscertificat giver ret til at sejle motorbåde op til 15 meter, for større både kræves der yachtskipperbevis af 3. grad eller højere. Selv om du finder ud af at det ikke er nødvendigt med certifikat for at føre din båd så anbefaler vi naturligvis stadig at tage mindst speedbådscertifikat.

 

Bekendtgørelsen kan ses her: Retsinformation

Lukket for kommentarer.